Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel:

N5K Group s.r.o.
Bukovecká 609, 739 91 Jablunkov
IČ: 28581814
DIČ: CZ28581814
tel.: +420 734 578 061
e-mail: info@prakticke-regaly.cz

Naše prodejny - možnost osobního odběru:

Vinotéka
Komenského 389
Třinec
739 61

Vinotéka
Náměstí Míru 633
Třinec
739 61

Vinotéka
Mariánské náměstí 19
Jablunkov
739 91

Sklad
Bukovecká 609
Jablunkov
739 91

Příjem objednávek:

e-mail:info@prakticke-regaly.cz
tel.: +420 734 578 061
Na e-maily obvykle odpovídáme do 12 hodin, nejpozději však do 2 dnů.

Bankovní spojení:

Bankovní účet v České republice:

Majitel účtu: N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 204851018
Kód banky: 0600
Název banky: Moneta money bank
IBAN: CZ70 0600 0000 0002 0485 1018
SWIFT: AGBACZPP
Měna: CZK

Bankovní účet na Slovensku:

Majitel účtu: N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 4030278618
Kód banky: 7500
Název banky: ČSOB banka
IBAN: SK02 7500 0000 0040 3027 8618
SWIFT: CEKOSKBX
Měna: EUR

 

2. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují vztahy mezi společností N5K Group s.r.o., se sídlem Jablunkov, Bukovecká 609, PSČ 739 91, IČO: 28581814, vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 33017, jakožto prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.prakticke-regaly.cz (dále jen "prodávající"), a zákazníkem (fyzickou nebo právnickou osobou, dále jen "kupující"), který s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil.

Prodávající může znění těchto obchodních podmínek změnit nebo doplnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po datu účinnosti znění obchodních podmínek.

3. Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránky nebo objednání pomoci zákaznické linky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky, kterou prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu kupujícího.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje zapsané kupujícím v objednávce. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku".

V objednávce je třeba uvést následující údaje:

- jméno, příjmení, fakturační adresa (nebo doručovací adresa - pokud se liší od fakturační adresy)
- telefonní číslo, e-mailová adresa.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud zboží již není skladem a nelze jej nahradit jiným výrobkem. Prodávající o této situaci informuje kupujícího. Pokud již byla část nebo celá objednávka uhrazena, budou peníze kupujícímu vráceny.

Pokud si kupující zvolí způsob doručení osobním odběrem v prodejně prodávajícího a zaplatí za objednávku předem, je prodávající oprávněn ověřit totožnost kupujícího při vyzvednutí zboží.

Instalace zboží nebo montáž není součástí kupní smlouvy.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena v internetovém obchodě, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy více druhů zboží zasílaných po částech, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a to i v případě, že zboží nelze vzhledem k jeho povaze vrátit běžnou poštovní cestou.

Zboží by měl kupující vrátit kompletní, tj. nepoškozené, čisté, včetně veškerého dodaného příslušenství s kompletní dokumentací a pokud možno v původním obalu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. V případě, že není možné vrátit peněžní prostředky stejným způsobem, jakým byla provedena platba za objednávku (např. zákazník zaplatil dobírkou, platební kartou nebo v hotovosti), prodávající dle svého uvážení vyhoví žádosti kupujícího o změnu způsobu vrácení peněžních prostředků.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

5. Bezpečnost a ochrana informací

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Uzavřením smlouvy zákazník souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi dodavatele po úspěšném dokončení smlouvy. Tyto údaje slouží především k usnadnění objednávek zákazníka v budoucnu.

Zaručujeme, že všechny osobní údaje jsou používány výhradně pro naše použití v internetovém obchodě www.prakticke-regaly.cz.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Dodavatel nepředává osobní údaje zákazníků žádné další osobě. Výjimkou jsou externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků prodávány v minimálním rozsahu nezbytném pro dodání zboží.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi ukládá a zpracovává, může zákazník kdykoli změnit přihlášením do "zákaznické sekce".

Pokud s tím zákazník souhlasí, může dodavatel zákazníkovi sdělovat obchodní informace e-mailem a telefonicky, a to prostřednictvím novinek, nabídek, reklam a nabídek k účasti na průzkumech a průzkumech trhu.

Zákazník může svůj souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoli odvolat e-mailem nebo telefonicky:

e-mail: info@prakticke-regaly.cz
mobil: +420 734 578 061

6. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod praktické regály: od 7:00 do 15:00, pondělí až pátek.

V případě výpadku informačního systému nebo vyšší moci praktické-regály nenesou odpovědnost za nedodržení provozní doby obchodu.

7. Cena zboží a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny v internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny v české měně (Kč).

Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na prodejně

- platební kartou online

- na dobírku (v hotovosti nebo platební kartou) po převzetí od kurýrní služby, poplatek za dobírku činí 40,- Kč včetně DPH

- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (platba předem)

Bankovní účet v České republice:

Majitel účtu: N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 204851018
Kód banky: 0600
Název banky: Moneta money bank
IBAN: CZ70 0600 0000 0002 0485 1018
SWIFT: AGBACZPP
Měna: CZK

Bankovní účet na Slovensku:

Majitel účtu: N5K Group s.r.o.
Číslo účtu: 4030278618
Kód banky: 7500
Název banky: ČSOB banka
IBAN: SK02 7500 0000 0040 3027 8618
SWIFT: CEKOSKBX
Měna: EUR

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technické závady pak nejpozději do 48 hodin.

8. Dodací podmínky

Praktické-regály zajišťují nebo organizuje různé způsoby doručení/přepravy podle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a možnosti dojíždění. V případě zásahu vyšší moci nebo výpadku informačního systému nenesou praktické-regály odpovědnost za pozdní dodání.

V ČR:

GLS s.r.o. – balík až domů – 140,00 Kč
DHL Freight – balík až domů – 140,00 Kč

V SK:

GLS s.r.o. balík až domů – 6,86 €
DHL Freight 
balík až domů pro kovové regály o výšce nad 200 cm– 29,00 €

Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat objednané zboží do místa dodání kupujícího, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud se tak nestane, kupující zboží nepřevezme a dojde k opakovanému dodání, je kupující povinen tyto náklady prodávajícímu uhradit.

Při převzetí zásilky od přepravní společnosti je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky a v případě jakýchkoli závad neprodleně informovat přepravce. V případě poškození obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

9. Záruční podmínky a reklamace - práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Reklamace, u nichž se vada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, se řeší výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v danou chvíli skladem, bude co nejdříve znovu objednáno nebo vám bude poskytnuta možnost výběru jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro urychlené vyřešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, návodů atd.). Záruka na výměnu se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem společnosti praktické-regály a příslušnými právními předpisy České republiky. Jako záruční list se obvykle používá doklad o koupi.

Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí zboží zákazníkem.

Záruční doba na zboží v internetovém obchodě www.prakticke-regaly.cz je podle zákona 24 měsíců.

Na zákazníky, kteří používají zboží za účelem podnikání nebo obchodu s výrobkem, se nevztahuje záruční doba stanovená občanským zákoníkem. V tomto případě je záruční doba určena konkrétním dovozcem zboží do České republiky. Záruční doba uvedená na našich webových stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).

Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem prodejního listu nebo dodacího listu v okamžiku, kdy je zásilka doručena smluvním dopravcem nebo vyzvednuta v místě dodání.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. V takovém případě nelze kratší životnost výrobku považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.

Stav zboží neumožňuje jeho přijetí k reklamaci:

- zboží s prošlou záruční lhůtou ke dni předložení zboží k reklamaci, tj. po 24 měsících
- zboží bez dokladu o koupi nebo alespoň čísla objednávky
- zboží poškozené nesprávným používáním (překročení kapacity regálu, mechanické poškození, nesprávná manipulace apod.).

Postup pro podávání stížností

Pokud chce zákazník zboží reklamovat, je nutné, aby si poškozené zboží nebo jeho části vyfotil a kontaktoval internetový obchod, kde bude informován o dalším postupu reklamace.

e-mail: info@prakticke-regaly.cz
mobil: +420 734 578 061

Lhůta pro vyřízení stížnosti je podle zákona č. 634/1992 Sb. třicet dnů.

Vztahy a případné spory vyplývající ze smlouvy se řídí výhradně právem České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s článkem 6 této úmluvy nepoužije.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím mohou být řešeny i mimosoudně. V takovém případě se kupující-spotřebitel může obrátit na subjekt alternativního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/), a postupovat podle tam stanovených pravidel.

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete také na internetových stránkách České obchodní inspekce. Alternativní řešení sporů je možné zahájit také prostřednictvím online formuláře na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Před zahájením mimosoudního řešení sporu prodávající doporučuje kupujícímu, aby se nejprve obrátil na obchod praktické-regály a situaci vyřešil.

10. Recenze produktů

Společnost N5K Group s.r.o. si vyhrazuje právo nezveřejňovat recenze produktů, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jinak poškozují společnost.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. Okamžikem uzavření kupní smlouvy zákazník akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném ke dni odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Vztahy a případné spory vyplývající ze smlouvy se řídí výhradně právem České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s článkem 6 této úmluvy nepoužije.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím mohou být řešeny i mimosoudně. V takovém případě se kupující-spotřebitel může obrátit na subjekt alternativního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/), a postupovat podle tam stanovených pravidel.

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete také na internetových stránkách České obchodní inspekce. Alternativní řešení sporů je možné zahájit také prostřednictvím online formuláře na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Před zahájením mimosoudního řešení sporu prodávající doporučuje kupujícímu, aby se nejprve obrátil na obchod praktické-regály a situaci vyřešil.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud pro potřeby kupujícího vznikne potřeba překladu textu smlouvy, použije se v případě sporu o výklad pojmů výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.8.2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek. Změněné podmínky dodavatel vhodným způsobem oznámí na internetových stránkách www.prakticke-regaly.cz.